THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT II, NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Số: 73 /TB – THPT.QTr       Đăk Mil, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT đợt 2, năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Công văn số 597/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông V/v tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020;

Căn cứ  chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông giao và kết quả tuyển sinh  vào lớp 10, đợt 1 năm học 2019 – 2020 của trường THPT Quang Trung;

Trường THPT Quang Trung thông báo tuyển sinh đợt 2 cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu: 34 học sinh, hệ công lập.

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

+Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Đăk Mil và ngoại tỉnh.

+ Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 14/8/2019.

+ Địa điểm: Trường THPT Quang Trung, thôn 3, xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil.

Mọi thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh quý phụ huynh, học sinh liên hệ bộ phận Văn phòng nhà trường hoặc số điện thoại 0812 922 579.

Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                         (đã ký)

                                                                                                           Nguyễn Xuân