Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
56/TB-THPT.QTr 23/08/2021 Thông báo, Về việc tập trung học sinh năm học 2021 - 2022
28/PA-THPT.QTr 26/04/2021 Văn bản khác, Phương án tuyển sinh năm học 2021 - 2022
84/QĐ - THPT.QTr 24/09/2020 Văn bản khác, Quy tắc ứng xử của Cán bộ, giáo viên, nhân viên
79/KH - THPT.QTr 24/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HƯỚNG NGHIỆP 2020 - 2021
78/KH - THPT.QTr 23/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GDNGLL NĂM HỌC 2020 - 2021
77/KH - THPT.QTr 22/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
74/KH - THPT.QTr 21/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021
75/KH - THPT.QTr 21/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2020 - 2021
70/KH - THPT.QTr 19/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021
71/KH - THPT.QTr 19/09/2020 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021
04/TB-THPT.QTr 13/08/2020 Thông báo,
118/QĐ - THPT.QTr 03/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
Trang 1 / 212»