THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT, ĐỢT II NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 50 /TB – THPT.QTr Đăk Mil, ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT đợt 2, năm học 2018 – 2019

Căn cứ Công văn số 1420/SGDĐT – GDTrH, ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc thời gian tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT năm học 2018 – 2019;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông giao và kết quả tuyển sinh vào lớp 10, đợt 1 năm học 2018 – 2019 của trường THPT Quang Trung;
Trường THPT Quang Trung thông báo tuyển sinh đợt 2 cụ thể như sau:
+ Chỉ tiêu: 42 học sinh, hệ công lập.
+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
+Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Đăk Mil và ngoại tỉnh.
+ Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 02/8/2018 đến ngày 10/8/2018.
+ Địa điểm: Trường THPT Quang Trung, thôn 3, xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil.
Mọi thắc mắc liên quan đến quá trình mua, nộp hồ sơ quý phụ huynh, học sinh liên hệ bộ phận Văn phòng nhà trường hoặc số điện thoại 0948 712 424.
KT. Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

(đã ký)

Quản Văn Cư